Propozice

Pořadatel: Mikroregion Slezská Harta, NOVUS BIKE s.r.o., HEAD BIKE TJ Opava – oddíl cyklistiky

Termín: sobota 4. června 2016

Klasifikace:

Jedná se o cyklistický závod jednotlivců na zejména nezpevněných otevřených tratích za běžného provozu.

Tratě:

 • CROSS KANEC HEAD BIKE závod na 65 km (terén 80%, asfalt 20%)
 • CROSS LONČÁK HEAD BIKE závod na 35 km (terén 70%, asfalt 30%)
 • CROSS SELE HEAD BIKE závod pro závodníky do 15 let

Kategorie:

Podmínkou zařazení do kategorie je ročník narození závodníka. Účastníci ve věku do 18 let musí mít vyplněný souhlas zákonného zástupce.

Počet účastníků omezen na 500 závodníků.

CROSS KANEC HEAD BIKE 

 1. P1 Profi muži nad 18 let (závodník s licencí)
 2. P2 Profi ženy nad 18 let (závodník s licencí)
 3. K1 Junioři 15-17 let
 4. K2 Muži 18-39 let
 5. K3 Senioři 40 let a starší
 6. K4 Senioři 50 let a starší
 7. K5 Juniorky 15-17 let
 8. K6 Ženy 18-39 let
 9. K7 Ženy 40 let a starší
 10. K8 Ženy 50 let a starší

CROSS LONČÁK HEAD BIKE

 1. L1 Muži 18-39 let
 2. L2 Ženy 18-39 let
 3. L3 Junioři 15-17 let
 4. L4 Juniorky 15-17 let
 5. L5 Senioři 40 let a starší
 6. L6 Senioři 50 let a starší
 7. L7 Ženy 40 let a starší
 8. L8 Ženy 50 let a starší

CROSS SELE

– součástí závodu bude nábor nových členů do HEAD TEAM OPAVA

 1. H1/D1 2002-2003   –   10 km otevřený okruh
 2. H2/D2 2004-2005   –   5 km otevřený okruh
 3. H3/D3 2006-2007    –   2 km uzavřený okruh (5x)
 4. H4/D4 2008-2009   –   1,2 km uzavřený okruh (3x)
 5. H5/D5 2010-2011   –    0,8 km uzavřený okruh (2x)
 6. H6/D6 2012   –   0,4 km uzavřený okruh (1x)
 7. H7/D7 2013 a mladší   –   0,2 km uzavřený okruh (polovina okruhu)

 

Přihlášky:

Elektronickou cestou v on-line formuláři: www.zavodkolemharty.cz

Uzávěrka přihlášek:

 • do pátku 29. 4. 2016 – v ceně startovného tričko HEAD, cyklistická láhev HEAD, propagační předměty
 • do pátku 27. 5. 2016 – v ceně startovného cyklistická láhev HEAD, propagační předměty

Přihlášení na místě bez nároku na tričko HEAD, cyklistickou láhev, propagační předměty. Přihláška je platná až po zaplacení startovného. To je, když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na účtu pořadatele nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli.

Startovné:

 1. CROSS KANEC HEAD BIKE: 350,- Kč
 2. CROSS LONČÁK HEAD BIKE: 250,- Kč
 3. CROSS SELE HEAD BIKE: zdarma

Při placení startovného do 29. 4. 2016 uveďte požadovanou velikost trička!

Úhradu startovného proveďte:

 • převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: KB 86-6966140287/0100
 • zaplacením v hotovosti přímo pořadateli

V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol číslo, které Vám bude zasláno v potvrzovacím e-mailu.b Ve zprávě pro příjemce vždy uvádějte své jméno a příjmení.

 V případě neúčasti se startovné nevrací.

 V případě požadavku na jakoukoliv změnu ve startovní listině při prezentaci se platí poplatek 50 Kč

Časomíra a výsledky:

Měření časů bude provedeno plně automatickým čipovým systémem. Na trase závodu budou umístěny mezičasy. Na trase CROSS KANEC dva mezičasy, na trase CROSS LONČÁK jeden mezičas. Měřící čip obdrží závodníci při prezentaci. Závodník je povinen upevnit měřící čip dle pokynů časoměřičů V případě absolvování závodu bez měřícího čipu nebude závodník klasifikován!

Start a cíl:

Horní Benešov, sportovní areál, ulice Nerudova

Občerstvení:

CROSS KANEC HEAD BIKE – 3 občerstvovací stanice

CROSS LONČÁK HEAD BIKE – 1 občerstvovací stanice

Servis: 37 km, občerstvovací stanice, Mezina

Ceny:

Pro první tři místa ve všech kategoriích jsou připraveny poháry a dárkové koše (CROSS KANEC HEAD BIKE, CROSS LONČÁK HEAD BIKE).

Kategorie CROSS SELE HEAD BIKE – dárkové balíčky, medaile

Finanční odměny pro první tři v absolutním pořadí:

CROSS KANEC

Muži 

1. místo – 5 000,- Kč

2. místo – 3 000,- Kč

3. místo – 2 000,- Kč

Ženy

1. místo – 2 000,- Kč

2. místo – 1 500,- Kč

3. místo – 1 000,- Kč

 

CROSS LONČÁK

Muži 

1. místo – 3 000,- Kč

2. místo – 2 000,- Kč

3. místo – 1 500,- Kč

Ženy

1. místo – 2 000,- Kč

2. místo – 1 500,- Kč

3. místo – 1 000,- Kč

 

Tombola:

I v  letošním roce pořadatel ve spolupráci se sponzory závodu připravil pro Vás bohatou tombolu v hodnotě 30 000,- Kč.

Hlavní cena: 2x horské kolo HEAD (cena kola 10 000,- Kč)

Podmínky účasti:

Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:

 

“Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.

Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.”

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Prezentace:

Horní Benešov, ulice Nerudova, sportovní areál – sportovní hala

Časový harmonogram:

7:30 – 9:30 hod Prezentace

10:20 hod – Seznámení s trasou závodu

10:30 hod –  Start hlavního závodu, CROSS KANEC HEAD BIKE

10:40 hod –  Start závodu CROSS LONČÁK HEAD BIKE

10:50 hod –  Start dětského závodu CROSS SELE HEAD BIKE

15:00 hod –  Vyhlášení vítězů

15:30 hod –  Posezení s hudbou, losování cen – tombola

Trasa CROSS KANEC HEAD BIKE (65 km):

Start v 10:30 hodin z Horního Benešova, ulice Nerudova (fotbalové hřiště) dále pod hráz přehrady Slezská Harta, kolem vrcholu Velkého Roudného a Venušiny sopky a v lesích nad Rázovou do Horního Benešova, značení bílou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, bílé fábory.

Trasa CROSS LONČÁK HEAD BIKE (35 km):

Start v 10:40 hodin z Horního Benešova, ulice Nerudova (fotbalové hřiště) dále pod hráz přehrady Slezská Harta, dále kolem přehrady do Leskovce nad Moravicí a kolem Rázové zpět do Horního Benešova. Značení žlutou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, žluté fábory.

Trasa CROSS SELE (uzavřený okruh)

Pro menší děti připraven uzavřený okruh – areál fotbalového hřiště. Pro starší děti připraven závodní okruh v okolí Horního Benešova.